Pogoji

ONLINESHOP S.R.L., romunska pravna oseba, ima sedež v Piatri Neamt, ulica Olteniei 26A, matična številka s trgovinskim registrom J27 / 513/2004 in davčno številko: RO16306031.

 

  1. POGODBENA DOKUMENTACIJA

 

Kupec se z oddajo naročila na spletni strani strinja z obliko komunikacije (po telefonu ali e-pošti), s katero ONLINESHOP S.R.L. opravlja svoje poslovanje.

Obvestilo, ki ga je kupec prejel po naročilu, služi kot informacija in ne pomeni sprejema naročila. To obvestilo se opravi v elektronski obliki (po elektronski pošti) ali po telefonu.

Iz opravičenih razlogov je ONLINESHOP S.R.L. si pridržuje pravico do spreminjanja količine blaga v poljubnem vrstnem redu. Če spremeni količino blaga v naročilu, bo kupca obvestil po elektronskem naslovu ali telefonski številki, ki je bila navedena v času naročila, in vrnil plačani znesek.

Pogodba se šteje kot sklenjena med ONLINESHOP SRL in kupcem ob prejemu kupca po elektronski pošti obvestila o pošiljki naročila.

 

  1. RAČUNANJE - PLAČILO

Cene blaga, prikazane na spletni strani www.mypni.si, vključujejo DDV v skladu z veljavnim zakonom.

V vsakem naročilu sta navedena cena in način plačila. ONLINESHOP SRL bo kupcu izdal račun za dobavljeno blago, kupečeva obveznost je, da zagotovi vse potrebne podatke za izdajo računa, kot to zahteva veljavni zakon.

Za pravilno sporočanje računa, ki se nanaša na naročilo, kupec prevzame obveznosti, da po potrebi posodobi podatke o svojem računu ali na spletnem mestu www.mypni.si ter dostopa do informacij in dokumentov, povezanih z vsakim naročilom, ki obstajajo na njegovem računu.

 

  1. DOSTAVA BLAGA

ONLINESHOP S.R.L. se zavezuje, da bo blago kupcu dostavil v kurirskem sistemu od vrat do vrat.

Prodajalec bo poskrbel za pravilno pakiranje blaga in poskrbel za pošiljanje spremnih dokumentov (račun in garancijsko potrdilo, ki ga za kupljeno blago izda prodajalec ali njegov dobavitelj).

Upoštevajte, da bodo pri nakupu novega izdelka na zahtevo kupca distributerji zavezani, da EEEW (odpadke električne in elektronske opreme) prevzamejo brezplačno pod enakimi pogoji kot dobava novega izdelka. , če je oprema enakovrednega tipa in ima enake funkcije kot na novo dobavljena oprema.

 

  1. GARANCIJE

Vse blago, s katerim se trguje ONLINESHOP S.R.L. veljajo v garancijskih pogojih, ki jih zahtevajo veljavni zakon in trgovinska politika proizvajalcev. Blago je novo, v originalni embalaži in prihaja iz virov, ki jih je odobril vsak proizvajalec.

V primeru kakršnega koli blaga, za katerega se v garancijskem roku zahteva napako, ga je treba nadaljevati, kot je navedeno v garancijskem listu.

Če ni nobenega dobrega garancijskega potrdila, je treba obvestiti v 48 urah po prejemu blaga na naslov [email protected].

OPOMBA: Nobenega praga za servisiranje in namestitev ne izvajamo.

 

  1. PRENOS NEPREMIČNINE BLAGA


Lastništvo blaga se prenese po dostavi po plačilu kupca na lokaciji, ki je navedena v naročilu (pomen dostave - podpis za prejem prevozne listine, ki jo dostavi kurir).

 

  1. OSEBNA OBDELAVA PODATKOV

 

Po zakonu št. 677/2001 o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostim pretokom takih podatkov, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, je ONLINESHOP SRL zavezan k varnemu upravljanju in samo za določene namene vse osebne podatke, ki nam jih posredujete. ONLINESHOP SRL je vpisan v Register obdelave osebnih podatkov pod št. 18650.

Namen zbiranja podatkov je: kupce obvestiti o stanju svojega računa, kupce obvestiti o razvoju in stanju njihovih naročil, ovrednotiti dobavljeno blago, poslovno dejavnost promocije blaga, trženje, oglaševanje, mediji, uprava , razvoj, tržne raziskave, statistika, spremljanje in spremljanje prodaje in vedenja kupcev.
Kupec z izpolnjevanjem podatkov v obliki ustvarjanja računa in / ali naročila brezpogojno izjavi in ​​potrdi, da je treba njegove osebne podatke vključiti v bazo podatkov ONLINESHOP S.R.L. in isti izraža svoje izrecno in nedvoumno soglasje z vsemi takšnimi osebnimi podatki, ki jih hrani, uporablja in obdeluje ONLINESHOP S.R.L ..

Osebni podatki kupca se lahko v okviru zakonskih določb in v okviru izrecno vloženih prošenj posredujejo tudi državnemu tožilstvu, policiji, pravnim sodiščem in vsem drugim pristojnim organom države.