Politika zaupnosti

1. Splošne informacije

Vaša osebna zasebnost je ena glavnih skrbi družbe SC ONLINESHOP SRL s sedežem v ulici Olteniei 26A, Piatra Neamt, Romunija, kot upravljavec podatkov.

Menimo, da je pomembno varovati vašo zasebnost in biti odprt glede tega, kako uporabljamo vaše osebne podatke.

Ta dokument je namenjen obveščanju o obdelavi vaših osebnih podatkov in pravicah v zvezi s takšno obdelavo v skladu s splošnimi predpisi o varstvu podatkov ("GDPR" - Uredba EU št. 679/2016) in lokalno zakonodajo (zakon št. 677/2001) , pri uporabi spletnega mesta, www.mypni.si

 

 

2. Načela varstva podatkov

- Zbiranje osebnih podatkov se izvaja samo za določene, izrecne in zakonite namene.

- osebni podatki so točni in po potrebi posodobljeni;

- Obdelava osebnih podatkov poteka zakonito, pošteno in pregledno;

- vsi osebni podatki bodo shranjeni kot zaupni in shranjeni na način, ki zagotavlja potrebno varnost;

- Osebni podatki se ne bodo posredovali tretjim osebam, razen če je to potrebno za zagotavljanje storitev v skladu s sporazumi;

 

3. Kategorije obdelanih osebnih podatkov

Osebni podatki pomenijo vse podatke, ki jih je mogoče povezati z določeno ali določljivo fizično osebo (posameznik). Osebni podatki vključujejo vse vrste neposrednih ali posrednih informacij (tj. Ki se uporabljajo v povezavi z drugimi podatki), ki se nanašajo na zadevno osebo, kot so ime, datum rojstva, naslovi, e-poštni naslovi, telefonske številke itd.

Osebni podatki, ki jih je zbral ONLINESHOP SRL, lahko spadajo v naslednje kategorije:

- odjemalec - bomo obdelovali vaše osebne podatke, kot so priimek in ime, telefon, e-poštni naslov, naslov za izstavitev računa, naslov za dostavo, podatki o tem, kako uporabljate mypni.si in vse druge kategorije podatkov, ki jih posredujete neposredno v okviru ustvarjanja uporabniškega računa v okviru oddaje naročila s strani mypni.si ali kako drugače izhaja iz uporabe mypni.si

- obiskovalec - bomo obdelovali vaše osebne podatke, ki jih posredujete neposredno v okviru uporabe mypni.si, kot so podatki, ki jih navedete v obrazcu za poizvedbe ali pritožbe, če jih izpolnite.

- kandidat za zaposlitev v programu ONLINESHOP SRL kot kandidat, z dostopom do oddelka za kariero, ki je na voljo na spletnem mestu mypni.si - bomo obdelovali vaše osebne podatke, ki jih posredujete v tem kontekstu, kot so priimek, ime, e-poštni naslov, telefon , izkušnje in vse druge podatke, vključene v dokumente, ki jih v tem razdelku izberete za nalaganje.

- kontaktna oseba partnerjev ali potencialni partnerji - obdelovali bomo vaše kontaktne podatke, kot so priimek in ime, e-poštni naslov in telefon, ki jih navedete v okviru vzpostavitve in vodenja pogodbenega odnosa s partnerji ali potencialnimi partnerji.

Zagotavljanje vaših podatkov v ta namen je prostovoljno. Zavrnitev predložitve podatkov v ta namen ne bo imela nobenih negativnih posledic za vas. Obdelava vaših podatkov v ta namen temelji na vašem soglasju, če se odločite za njihovo posredovanje.

 

4. Namen zbiranja osebnih podatkov in njihove uporabe

Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov s strani ONLINESHOP SRL je pravilno vodenje pogodbenih odnosov med strankami.

Za izpolnitev pravnih obveznosti, ki jih ima ONLINESHOP SRL v zvezi z opravljenimi storitvami, davčnimi obveznostmi in zahtevami arhiviranja, bodo uporabljeni vaši osebni podatki na naslednji način:

- za prevzem, potrjevanje, pošiljanje in izdajanje računov oddanega naročila, vaše podatke o stanju naročila, njegovi preklicu, organizaciji vračila naročenih izdelkov in tudi upravljanju izdelkov, ki so pod garancijo;

- obveščanje kupcev / kupcev o stanju njihovih računov, reševanje težav glede naročila, kupljenega blaga in / ali storitev;

- za tržne dejavnosti oziroma za prenos preko komunikacijskih sredstev na daljavo (e-pošta, sms) komercialnih komunikacij, povezanih s proizvodi in storitvami, ki jih ponuja ONLINESHOP SRL;

- pošiljanje biltenov in / ali občasna opozorila z uporabo elektronske pošte (e-pošta, SMS), samo če je zadevna oseba izrecno izrazila svoje soglasje;

- tržne raziskave, spremljanje prodaje in vedenja kupcev / kupcev;

- za reševanje pritožb, reklamacij;

- za namene in razloge, povezane z gospodarskimi in davčnimi obveznostmi.

 

Prav tako lahko ONLINESHOP LLC osebne podatke stranke posreduje drugim partnerskim družbam, vendar le na podlagi obveznosti in le za namene, za katere zagotavljajo, da se podatki varno hranijo in da se zagotavljanje osebnih podatkov izvaja v skladu z zakonom velja naslednje: ponudniki kurirskih storitev, marketinških storitev, zavarovalnice, ponudniki plačilnih storitev / bančnih storitev, telemarketinga ali kakršnih koli drugih storitev, ki jih zagotavljajo podjetja, s katerimi lahko razvijamo skupne ponudbene programe na trgu blaga in storitev.

Osebni podatki stranke se lahko v skladu z zakonskimi določbami in v okviru zakonskih določb posredujejo tudi generalnemu državnemu tožilstvu, policiji, pravnim sodiščem in vsem drugim pristojnim organom države, kar je posledica nekaterih izrecno vloženih zahtev.

 

5. Trajanje obdelave, prenosa in varnosti podatkov

ONLINESHOP SRL bo osebne podatke uporabljal samo za namen, za katerega so bili zbrani, podatke pa bo shranjeval le, če je to potrebno, za kateri koli od zgoraj omenjenih namenov ali za čas, ki ga določajo zakonske določbe v zadevi. Dostop do osebnih podatkov je strogo omejen na pooblaščeno osebje.

Če ste stranka, bomo vaše podatke obdelovali skozi celotna pogodbena razmerja in nato v skladu z notranjimi politikami ONLINESHOP SRL ali v času, ki je potreben za izpolnitev naših zakonskih obveznosti, ki prihajajo do nas (na primer v primeru podpornega računovodstva in finančne dokumente, za katere je zakonsko obdobje hrambe 10 let od zaključka poslovnega leta, v katerem so bili izpolnjeni).

Če ste stranka in izkoristite svojo možnost, da izbrišete svoj uporabniški račun s pritiskom na gumb Izbriši račun, bomo to dejanje razlagali kot vašo možnost, da se odjavite od prejemanja komercialnih sporočil, s čimer vas obveščamo o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja mypni.si. V tem smislu bomo, če se odločite za izbris uporabniškega računa, prenehali pošiljati e-poštna sporočila in / ali SMS take vrste. Upoštevajte, da brisanje računa ne bo povzročilo samodejnega izbrisa vaših osebnih podatkov. Če želite, da se vaši osebni podatki ne bodo več obdelovali ali če želite izbrisati podatke, lahko uveljavite svoje pravice, podrobno opisane v razdelku VI spodaj. Če zahtevate izbris vašega računa, vendar je na tem računu vsaj eno aktivno naročilo, bo vloga za izbris računa registrirana šele po dobavi izdelka in zaključku zadnjega aktivnega naročila.

Osebni podatki, ki jih posreduje ONLINESHOP SRL, se lahko prenesejo v tujino, vendar le v države EU.

ONLINESHOP SRL bo uporabljal in vzdrževal ustrezne tehnične ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred uničenjem ali naključno ali nezakonito izgubo, spreminjanjem, razkritjem ali nepooblaščenim dostopom, zlasti kadar obdelava vključuje prenos podatkov po omrežju in tudi proti kakršni koli drugi obliki nezakonite obdelave .

 

6. Vaše pravice

Če se odločite za soglasje, boste v zvezi s to obdelavo osebnih podatkov uživali naslednje pravice v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

pravica dostopa;
pravico do popravljanja ali brisanja osebnih podatkov;
pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov;
pravica do prenosljivosti podatkov;
pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z istimi;
pravico do naslova na sodišču in nacionalnem nadzornem organu za obdelavo osebnih podatkov;
pravica, da se ne uporablja avtomatiziran postopek odločanja (profiliranje).

Za uveljavljanje teh pravic se lahko na vložitev vloge pisno, z datumom in podpisom vloži ONLINESHOP SRL. Od 25. maja 2018 za kakršna koli vprašanja ali pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, se obrnite na našega uradnika za obdelavo podatkov po elektronski pošti na naslov [email protected]

Da bi osebne podatke posodabljali, spodbujamo naše uporabnike, da nas obvestijo o vseh spremembah ali odstopanju.

 

7. Končna obvestila

V primeru malo verjetno, da so uporabniki ONLINESHOP SRL naleteli na škodo zaradi kršitve pravic iz politike varstva osebnih podatkov in naše podjetje pritožbe ni pravilno obravnavalo, lahko pritožbo pošlje višjemu organu (Državni nadzorni organ za obdelavo osebnih podatkov) .

Te zgoraj predstavljene politike se lahko občasno posodabljajo, na primer po spremembi ustrezne notranje ali mednarodne zakonodaje. Če se spremenijo to gradivo, bodo kupci obveščeni po elektronski pošti ali prek spletnega mesta, preden spremembe začnejo veljati.

Stranke spodbujamo, da občasno preverjajo to stran in jih obveščajo o najnovejših novicah v zvezi z našimi praksami zasebnosti.

Z branjem dokumenta potrjujete, da so vam zagotovljene pravice, ki jih določa zakon, in sicer pravica do informacij, pravica do dostopa do podatkov, pravica do vmešavanja, pravica do ugovora, pravica, da ne veljajo za posamična odločitev, pravica do pravnega varstva v primeru kršitve pravic, zagotovljena z zakonom 677/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter Uredba EU št. 679/2016.